autoryzowany przedstawiciel
na rynek Polski

Zalety chirurgii piezzoelektrycznej w praktyce stomatologicznej na przykładzie VarioSurg3

Firma NSK posiada w ofercie ultradźwiękowy unit implantologiczny serii VarioSurg3 o niezwykle szerokim zakresie zastosowania. VarioSurg3 jest przede wszystkim niezbędny w implantoprotetyce, chirurgii stomatologicznej, chirurgii twarzowo-szczękowej, periodontologii, endodoncji oraz ortodoncji. Może współpracować z urządzeniem Surgic Pro za pomocą zestawu SG Link Set pozwalającego jednym sterownikiem nożnym naprzemiennie obsługiwać dwa urządzenia.

Wykorzystanie ultradzwiękowego unitu VarioSurg3 oferuje wiele korzyści klinicznych, w porównaniu ze zwykłymi instrumentarium rotacyjnym lub narzędziami ręcznymi. Główne zalety to minimalnie inwazyjne cięcie tkanki kostnej, doskonała widoczność pola zabiegowego, znaczne ograniczenie ryzyka urazu naczyń krwionośnych i nerwów w sąsiedztwie operowanej okolicy oraz doskonała kontrola śródoperacyjna nad częścią pracującą. Bardzo istotną sprawą jest także niska szkodliwość urządzenia dla operatora. Dzięki całkowitemu wyeliminowaniu makrowibracji nie dochodzi do degeneracji naczyń krwionośnych dłoni, a tym samym zmniejsza się ryzyko wystąpienia m. in. zespołu  Raynauda, choroby zawodowej charakterystycznej dla lekarzy dentystów. Brak makrowibracji sprawia, że urządzenie pracuje bardzo cicho, w porównaniu z narzędziami konwencjonalnymi, co skutkuje nie tylko polepszeniem komfortu pracy operatora, ale także zmniejsza lęk i stres zabiegowy u pacjenta.

VarioSurg3 posiada bardzo szeroką gamę końcówek, 3 tryby pracy (Surg, Endo, Perio) oraz 9 optymalnie opracowanych programów. W trybie najmniejszej oscylacji urządzenie można wykorzystać do leczenia endodontycznego, trybu wyższej oscylacji używa się w zabiegach periodontologicznych, a trybu najwyższej energii podczas osteotomii i osteoplastyki. Wysoki komfort pracy zapewnia możliwość bardzo precyzyjnego oraz selektywnego cięcia, a także brak konieczności przykładania dużej siły. Charakterystyczne dla urządzeń piezochirurgicznych jest to, że prędkość cięcia tkanki kostnej maleje wraz ze wzrostem siły nacisku na rękojeść, odwrotnie niż w przypadku urządzeń rotacyjnych. Wiertła chirurgiczne wymagają przyłożenia siły rzędu aż 2-3 kg, aby skutecznie cięły kość. Taka siła znacznie ogranicza wyczucie podczas wykonywania zabiegu, co jest niezwykle istotne w pobliżu delikatnych struktur anatomicznych, szczególnie naczyń i nerwów. W przeciwieństwie do wierteł urządzenia ultradzwiękowe wymagają przyłożenia do rękojeści siły jedynie rzędu 50-500 g, co istotnie podnosi kontrolę śródoperacyjną i efektywność cięcia. Należy pamiętać, że zbyt duży nacisk zmniejsza możliwość chłodzenia części pracującej, co może prowadzić do przegrzania tkanki kostnej. Zabiegi chirurgiczne wykonywane przy użyciu VarioSurg3 cechują się wysoką widocznością pola operacyjnego, wynikającą ze zjawiska kawitacji  płynu chłodzącego, do  jakiego dochodzi podczas kontaktu płynu z końcówką emitującą ultradzwięki. Z klinicznego punktu widzenia, kawitacja prowadzi do zatrzymania krwawienia miąższowego podczas cięcia.

Badania dotyczące gojenia kości w okolicach operowanych urządzeniami piezoelektrycznymi wykazują wiele korzyści, w porównaniu do klasycznych technik wykorzystujących wiertła chirurgiczne, polegających przede wszystkim na ograniczeniu pooperacyjnego obrzęku i dyskomfortu. Testy wykazały brak fragmentacji blaszkowej, brak pigmentacji będącej skutkiem przegrzania kości oraz obecność żywych osteocytów na obu powierzchniach osteotomii. Dodatkowo w miejscu preparacji pojawia się znacznie mniej komórek zapalnych, gęstość osteoklastów jest wyższa, a regeneracja kości dwukrotnie szybsza.

Urządzenie VarioSurg3 minimalizuje także ryzyko mechanicznego i termicznego uszkodzenia tkanek miękkich. W pobliżu delikatnych struktur anatomicznych, takich jak np. nerw zębodołowy dolny zaleca się użycie końcówek z nasypem diamentowym bez ostrych krawędzi tnących. Badania Tomaso Vercelottiego dowiodły, iż nawet przy bezpośrednim kontakcie nerwu z końcówką tnącą nie dochodzi do jego przerwania, a tylko do powierzchownego uszkodzenia struktury, co prowadzi jedynie do czasowego przerwania przewodzenia impulsów nerwowych. Dzięki temu możliwe jest również zachowanie żywotności zębów, których wierzchołki znajdują się bezpośrednio w polu operacyjnym.

W kolejnym artykule przedstawimy szczegółowy zakres zastosowania unitu VarioSurg3 z uwzględnieniem zabiegów i procedur z poszczególnych specjalizacji stomatologicznych.

Lek. stom. Karolina Zielińska