autoryzowany przedstawiciel
na rynek Polski

Nowa jakość w chirurgii kostnej - zakres zastosowania unitu VarioSurg3

VarioSurg3 firmy NSK to rewolucyjne urządzenie zapewniające precyzję, ergonomię oraz najwyższą jakość wykonania. Niezależnie od rodzaju planowanego zabiegu najważniejszą cechą, której oczekuje się od wykorzystywanego sprzętu jest bezpieczeństwo. VarioSurg3 zapewnia bezpieczeństwo pracy na najwyższym poziomie, minimalizując uszkodzenie tkanek miękkich, takich jak naczynia i nerwy, ponieważ nie są one wrażliwe na wykorzystywane częstotliwości piezoelektryczne.

VarioSurg3 jest niezbędny w implantoprotetycznej rehabilitacji częściowych braków zębowych o zaawansowanym ubytku tkanki kostnej. Zalety techniki piezoelektrycznej łatwo docenić podczas zabiegu podnoszenia dna zatoki szczękowej, ponieważ w trakcie wycinania bocznego okna w ścianie zatoki narzędziami rotacyjnymi prawdopodobieństwo uszkodzenia błony Schneidera wynosi aż 56%, użycie VarioSurg3 minimalizuje ryzyko do zaledwie kilku procent. Nienaruszona błona zapewnia dobrze ograniczoną przestrzeń dla materiałów kościozastępczych. Wąskie wyrostki zębodołowe można przed wprowadzeniem implantu odpowiednio rozszczepić lub pobrać autogenne przeszczepy blokowe poszerzające zanikłe wyrostki. Dzięki wysokiej precyzji cięcia i wąskiej linii możliwe jest rozszczepienie nawet bardzo wąskich wyrostków, bez ryzyka odłamania blaszki kostnej

VarioSurg3 jest doskonałym narzędziem podczas trudnych ekstrakcji zębów, pozwalając na zachowanie blaszki przedsionkowej wyrostka zębodołowego, która jest niezbędna dla zachowania estetyki. Jest niezwykle przydatny podczas usuwania zniszczonych lub złamanych korzeni, pozostawionych wierzchołków korzeni, eliminując konieczność użycia dźwigni powodujących urazy kostne. VarioSurg3 znajduje również zastosowanie w precyzyjnej separacji zębów zatrzymanych oraz ankylotycznych. Po przeprowadzonej ekstrakcji możliwe jest bardzo dokładne wygładzenie brzegów zębodołu oraz przegrody międzykorzeniowej, unikamy w ten sposób użycia mało precyzyjnych Luerów.

W periodontologii VarioSurg3 umożliwia przeprowadzenie zabiegów osteoplastyki, osteotomii, jego użycie zapewnia doskonałą preparację nawet bardzo małych fragmentów kostnych. Urządzenie idealnie sprawdza się także podczas kiretaży wraz z dokładnym planingiem cementu korzeniowego. Pomaga utrzymać w czystości uzupełnienia protetyczne oraz implanty. Jest również przydatne w procedurach wydłużania koron klinicznych i zabiegach regeneracyjnych.

W endodoncji VarioSurg3 umożliwia płukanie ultradźwiękowe, usuwanie substancji mazistej oraz  opracowanie kanału, wspomagając udrażnianie i oczyszczanie części okołowierzchołkowej  bez ryzyka przepchnięcia zawartości kanału. Ultradzwięki mają także zastosowanie w wielu innych aspektach leczenia endodontycznego : tworzeniu dostępu do komory, odnajdywaniu zobliterowanych kanałów, usuwaniu kamieni miazgowych, przeszkód wewnątrzkanałowych, metalowych wkładów koronowo-korzeniowych, złamanych narzędzi oraz oczywiście podczas zabiegów powtórnego leczenia kanałowego, a także zabiegów chirurgi endodontycznej.

Kolejnym wskazaniem do użycia ultradźwiękowego unitu VarioSurg3 jest kortykotomia ułatwiająca ortodontyczne przesuwanie zębów oraz preparacja łoża kostnego pod implanty stomatologiczne. Preparacja łoża pod implant jest możliwa nawet natychmiast po ekstrakcji. Zdolność selektywnego cięcia sprawia, że preparacja jest bezpieczna nawet w bezpośrednim sąsiedztwie nerwów zębodołowych. Zaleca się także użycie VarioSurg3 podczas pobierania fragmentów kości do przeszczepów oraz biopsji, ponieważ próbki pobrane metodą piezochirurgiczną nie wykazują zmian charakterystycznych dla martwicy rozpływnej na obrzeżach oraz zachowują wysoką liczbę żywych komórek, niezbędnych w czasie wgajania się przeszczepu w łoże kostne.

Dzięki inteligentnemu systemowi sterowania stworzony przez firmę NSK unit ultradźwiękowy VarioSurg3 zapewnia maksymalną moc i precyzję cięcia, aby maksymalnie skrócić czas zabiegu, zapewnić bezpieczeństwo na najwyższym poziomie oraz sukces kliniczny każdego zabiegu.